10.4.11

Henkee pittää olla

The spirit of the sport, the spirit of the game, fair play ja muut myytit. Ei ole urheilun hengen mukaista tehdä sitä ja tätä. Ja tuota. Mutta mikä ihme on urheilun henki. Ja kuka sen on keksinyt? mm. Pierre alkoi käyttää sitä.

John Russell/AP


You can't divide the mental and physical suffering; you tend to let go mentally before you crack physically. ... Riding up one of the mountains on the Tour if you're feeling bad is like being sick. ... The pain in your legs is not the kind of pain you get when you cut yourself, it's fatigue, and it's self imposed. ... You can't describe to a normal person how tired you feel; how can you describe feeling so tired you can't sleep? ... I can understand guys being tempted to use drugs in Tour. ... I don't think it's an isolated cycling thing, people just expect sport to be cleaner than real life.

-Rober Miller, Guardian, July 1998. Tourin doping-skandaalin aikoihin.

Urheilun henki se on hurja se.

Tällä viikolla olen kirjoittanut mm:

Huippu-urheilun perusta on kilpailu. Kilpailu paremmasta suorituksesta, paremman kilpailusuorituskyvyn saavuttamisesta. Huippu-urheilu kehittyi 1900-luvun aikana inhimillisen suorituskyvyn rajoille, sillä monissa lajeissa maailmanennätyksien kehittyminen on hidastunut selkeästi. Kahdessa eri tutkimuksessa kartoitettiin matemaattisesti tulosten ja ennätysten kehitystä pitkällä aikavälillä olosuhteiltaan vertailtavissa lajeissa sekä lajeissa, joissa olosuhteet vaikuttavat suoritukseen merkittävästi. Jälkimmäisessa pitkän aikavälin tarkastelu poistaa olosuhdemuuttujan vaikutuksen trendien löytämiseksi. Tutkimusten perusteella ennätysten kirjaamisen alkuvaiheessa seuraa nopein kehitys. Tämän jälkeen toinen ennätysten nopean kehittymisen trendi löytyi 1950-1970-luvuilta, jolloin tieteellinen valmennus sekä urheiluvälineet kehittyivät nopeasti. Tämän jälkeen ennätysten kehitysvauhti on hidastunut merkitsevästi.1 On todennäköistä, että ennätykset kehittyvät myös jatkossa, mutta yhä lyhentyvin askelin. Huippu-urheilijat toteuttavat edelleen olympialaisten mottoa, nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Esimerkiksi voimalajeissa kehitys on hidastunut todennäköisesti tiukentuneen antidoping-politiikan takia ja eniten kehitystä jatkossa tulee kestävyyslajeissa, joissa muun muassa ravintoaineiden optimointi väsymisen hidastamiseen on vielä keskeneräistä.2 Inhimillisen suorituskyvyn rajoja on koeteltu erilaisin luonnollisin ja luonnottomin menetelmin huippu-urheilun historian aikana. Tässä luvussa rakennan esityksen siitä, millainen rooli suorituskykyä parantavilla aineilla on ollut osana huippu-urheilua. Kuinka laajasti erilaisia doping-aineita käytetään ja miksi niitä ei saa käyttää vapaasti?

1Berhelot et al . 2010; Desgorces F-D, Berthelot G, El Helou N, Thibault V, Guillaume M, et al. 2008.

2McConnell 2000.

------------------------ja eri kohdasta:
Dopingin laaja ja suunnitelmallinen käyttö yhdistetään yleensä Itä-Euroopan maihin ja Neuvostoliittoon.1 Silti sadan vuoden jaksolla 1870-luvulta 1970-luvulle laajamittaisinta suorituskykyyn vaikuttavien aineiden käyttö oli Yhdysvalloissa. Maailmansotien välisenä aikana yhdysvaltalaiset tutkijat toimivat pioneereinä tietyillä harjoittelufysiologian osa-alueilla ja loivat pohjaa kliiniselle tutkimukselle lääkeaineiden käyttämisestä urheilussa. Toisen maailmansodan vaikutuksesta erityisesti amfetamiinin käyttämistä tutkittiin ja lopulta sovellettiin high school-tasolta2 aina ammattilaisurheiluun saakka. Amfetamiinin ohella anabolisten steroidien vaikutusta tutkittiin laajalti ja käytettiin monissa urheilulajeissa. Esimerkiksi 1960-70-luvun steroidien aikakaudella Yhdysvalloissa oli vahvasti vallalla mentaliteetti Neuvostoliiton voittamisesta ja sen symbolisesta merkityksestä. Yhdysvaltalaiset lääkärit kokivat auttavansa maataan antamalla urheilijoille anabolisia steroideja ja lopulta 1970-luvulla jopa 90 % urheilijoista käytti voimaan liittyvissä lajeissa steroideja.3

1Katso esimerkiksi Dimeo 2007. 125: Läntisten maiden on helppo syyttää kommunisteja dopingin käytöstä. Ensinnä, koska Itä-Saksalla ja Neuvostoliitolla oli näkyvä ja laaja lääkäreiden käyttö urheilussa. Toiseksi, on helppo syyttää maita, joita ei ole enää olemassa. Kolmanneksi, steroidien käyttö kiellettiin vasta 1975, joten on helppo syyttää sen jälkeen tapahtunutta. Neljänneksi, länsimainen näkemys linkittyy valtiojohtoiseen suorituksen parantamisen vastustamiseen, mikä on suora kriittinen kannanotto keskitettyyn kommunistiseen valtiomalliin ja hallintoon. Viidenneksi, laittomien lääkkeiden käyttö länsimaissa oli paljon laajempaa kuin tiedetään.

2Lähin suomalainen vastine nelivuotiselle high schoolille on lukio, mutta koska ne eivät vastaa täysin toisiaan, käytän high schoolia.

3Dimeo 2007. 78-79. Esimerkiksi Meksikon vuoden 1968 olympiakilpailuihin valmistavalla leirillä noin kolmannes Yhdysvaltain yleisurheilujoukkueesta käytti steroideja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti