6.1.10

Elimistön kaksi energianlähdettä

Eilisessä Itä-Suomen Yliopiston avajaisissa tuleva filosofian maisteri Nalle Pandala kertoi ISY:n tulevaisuuden perustuvan aivan samoihin teemoihin, kuin ihmisen elimistön energia-aineenvaihdunta. Pitkäaikaisten tutkimustulostensa mukaan niin kutsutulla "ropalla" on kaksi päälähdettä energiansaannin osalta. Juuri näillä energian muodoilla myös ISY tulee nousemaan maailman akateemisen tutkimuksen ykkösryhmään MIT:n, Harvardin, Oxfordin ja tietysti kotimaisen innovaatio-Aallon rinnalle.

- Lähtökohtaisesti energiatasot nostetaan kahden eri lähteen avulla. Näistä ensimmäisenä mainittakoon Alkoholi. Alkoholinkäyttöä on tutkittu kohtuullisen paljon ja sen on havaittu syrjäyttävän roppaan joutuessaan muut energianlähteet. Alkoholilla on tosin joitain sivuvaikutuksia, mutta hallitulla käytöllä pystytään totuttautumaan sivuvaikutuksiin ja itseasiassa jopa parantamaan innovatiivisuutta näiden "side effectien" avulla. Siten alkoholi energianlähteenä on de facto varsin monipuolinen, tarjotessaan sekä fyysistä, että henkistä energiaa, Pandala tarinoi.

- Toisena energianlähteenä on luonnollisesti puhdas viha. Vihan eli aggression suuntaaminen tuottavasti on vaativa tehtävä, mutta uskoisin, että sopivan koulutuksen avulla tämä energianlähde saadaan Itä-Suomen Yliopistossa suunnattua varsin tuottavaan toimintaan. Sosiaalipsykologisissa testeissä olemme tuottaneet vihaa turhautumisen kautta ja löytäneet varsin tehokkaita keinoja aggressioiden saavuttamiseen. Turhautumisen tuottajana ISY tuleekin varmasti olemaan yksi maailman johtavista keskuksista.

ISY aloittikin turhautumien tuottamisen laajamittaisesti sulkemalla Weboodin määräaikaisesti, jotta opiskelijoiden kevään ensimmäisiin tentteihin ilmoittautuminen vaikeutuisi ja myös tentaattoreille tulisi lisätöitä sähköpostisuman avaamisessa.

- Pyrimme luonnollisesti motivoimaan opiskelijoiden ohella myös ISY:n työntekijöitä. Tällaisella laajamittaisella turhauttamisen kokeilulla voimme saavuttaa mainioita tuloksia heti kevään lukukauden alkuun ja sitä kautta vaikutuksia koko kevään opiskeluun.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti